Banyaknya zakat Fitrah yang Dikeluarkan

Banyaknya zakat Fitrah yang Dikeluarkan

Banyaknya zakat Fitrah yang Dikeluarkan

Zakat Fitrah merupakan pemberian makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya pada hari raya idul fitri. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim? Besarnya zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang islam adalah satu sa. Sebgaimana Hadis Rasulullah yang artinya : “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan satu sa’ kurma atau satu sa’ sair bagi setiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan “ (HR. Bukhari Muslim)
zakat fitrah

Baca juga : Waktu Pembayaran zakat Fitrah

Apabila kita sesuaikan dengan hitungan di Indonesia, satu sa’ sama dengan 3,1 liter atau sama dengan ukuran timbangan 2,5 kilogram. Jadi besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan  oleh setiap orang Islam yaitu 2,5 kg makanan pokok setempat.

Baca juga : Syarat wajib zakat fitrah

Bolehkan kita mengganti pembayaran zakat fitrah dengan uang? Sebagian ulama membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan  uang seharga makanan pokok pada waktu itu. Misalkan harga beras Rp. 10.000,- per kilogram, berarti 2,5 kg x Rp.10.000,- = Rp. 25.0000,- untuk zakat fitrah tiap satu orang

Demikian Banyaknya zakat Fitrah yang Dikeluarkan, semoga bermanfaat

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments

Advertiser