Syarat wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan sebelum pelaksaaan shalat idul fitri dilaksanakan. Zakat fitrah ini merupakan zakat makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa sajakah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
syarat wajib zakat

  1.  Beragama islam, baik laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka atau hamba. Bagi anak-anak atau orang yang belum mempu membayar zakat fitrah sendiri, mereka menjadi tanggungan orang tuanya
  2. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Termasuk bayi yang lahir beberapa menit sebelum terbenam matahari
  3. Mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok selama sehari semalam. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib membayar fitrah. Justru merekalah yang berhak menerima zakat fitrah
baca juga : pengertian zakat fitrah

Demikian merupakan syarat wajib zakat fitrah, semoga bermanfaat.
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments

Advertiser